فروش آنلاین تابلو فرش تبریزی

گنجینه نفیس ترین تابلوفرش های تبریز

 


فرش شفقی تبریز
فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز شماره تابلو: 1 
نقشه: گلدان گل 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 67*86 شماره تابلو: 2 
نقشه: گل سه شاخه رز زرد برجسته 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران شماره تابلو: 4 
نقشه: گل رومیزی 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 71*96 شماره تابلو: 5 
نقشه: گلدان گل 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 69*92 شماره تابلو: 6 
نقشه: گل آفتاب گردان 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 68*84 شماره تابلو: 7 
محل بافت:تبریز 
رجشمار:50 
مدل قاب:گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 89*103 فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز شماره تابلو: 8 
نقشه:منظره 
محل بافت:تبریز 
چله: ابریشم 
خامه:کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول): 42*63 شماره تابلو:9 
نقشه:منظره کلبه دار 
محل بافت: تبریز 
خامه:کرک و ابریشم 
رجشمار:50 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول): 66*45 شماره تابلو:10 
نقشه:منظره کلبه شب 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول):62*47 شماره تابلو:11 
نقشه:منظره 
محل بافت:تبریز 
چله:نخ 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول): 68*52 شماره تابلو:12 
محل بافت:تبریز 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 87*102 شماره تابلو:13 
محل بافت:تبریز 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 78*98 فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز فرش شفقی تبریز شماره تابلو:14 
محل بافت:تبریز 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 80*131 شماره تابلو:15 
نقشه: منظره کوچه باغ 
محل بافت: تبریز 
چله: نخ 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: حدود 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 109*85 شماره تابلو:16 
نقشه: منظره کوچه باغ 
محل بافت: تبریز 
چله: نخ 
خامه: کرک مرینوس و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 103*70 شماره تابلو: 17 
نقشه: منظره کارون 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: حدود 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 99*61 شماره تابلو:18 
نقشه: منظره بهار 
محل بافت: تبریز 
چله: ابریشم 
خامه: کرک و ابریشم 
رجشمار: 50 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 116*70 شماره تابلو:19 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 80*104 تابلو فرش اصل تبریز تابلو فرش اصل تبریز تابلو فرش اصل تبریز تابلو فرش اصل تبریز شماره تابلو:20 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 74*93 شماره تابلو: 21 
نقشه: تخت جمشید 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: گلباران 
ابعاد (عرض*طول): 95*130 شماره تابلو: 22 
نقشه: گل رز سه شاخه 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول): 62*75 شماره تابلو: 23 
محل بافت: تبریز 
مدل قاب: pvc 
ابعاد (عرض*طول): 60*74 شماره تابلو:
/ 0 نظر / 417 بازدید